...

  Атестація та огляд навчальних кабінетів Погребищенського медичного фахового коледжу.

  Проблема якості підготовки фахівців завжди знаходиться на першому місці будь-якого закладу передвищої освіти. Гострота питання обумовлена, передусім, глобальними проблемами суспільства, умовами життя, вимогами сучасності.

  Якість освіти значною мірою залежить від активності того, хто навчається на заняттях, від бажання кожного студента розвиватись і самовдосконалюватись, від здатності та готовності використовувати набуті знання тощо.

  Навчальні кабінети і лабораторії покликані активізувати навчальний процес, організувати експериментальну та гурткову роботу студентів і викладачів, усіляко пропагувати досягнення науки. Таким чином, вони з одного боку є матеріальною базою і місцем проведення навчальних занять, з іншого - методичним центром з організації і проведення всіх видів навчальної і виховної роботи з даної дисципліни.

  Тільки в добре оснащеному, правильно оформленому кабінеті викладач може домогтися високих навчальних показників. Кожен кабінет повинен, насамперед, мати в розпорядженні навчально-наочні посібники й устаткування, необхідні для проведення навчальних занять і виконання демонстраційного експерименту на занятті з усіх тем дисципліни.

  Атестація кабінетів Погребищенського медичного фахового коледжу здійснюється згідно з Положенням про атестацію кабінетів, лабораторій.

  Для проведення атестації наказом по коледжу створюється атестаційна комісія, головою якої призначається заступник директора з навчальної роботи. До складу атестаційної комісії входять голови циклових комісій.

  За підсумками атестації видається наказ по коледжу.

  Місце проведення засідання атестаційної комісії - кабінет, який атестується.

  Комісія розглядає документи, що регламентують роботу кабінету: навчальні плани, програми, методичне забезпечення, перелік типового обладнання. Також комісія розглядає документи, що регламентують роботу кабінету: навчальні плани, програми, методичне забезпечення, перелік типового обладнання, паспорт кабінету.

  Атестується кожне робоче місце.

  Оцінка діяльності кабінету (лабораторії) формулюється: «Атестований», «Атестований за умови ліквідації зазначених недоліків», «Не атестований».

  За результатами атестації в Погребищенському медичному фаховому коледжі від 10.01–17.01. 2023 р. було встановлено, що у кожному кабінеті в наявності укомплектовані навчально–методичні матеріали для проведення теоретичних, практичних, семінарських занять, позааудиторної самостійної роботи студентів, документація навчальних кабінетів відповідає вимогам.

  Кращими методичними комплексами теоретичних і практичних занять є комплекси методичного забезпечення із зарубіжної літератури, хімії та медичної хімії, медсестринства в педіатрії, технології, хірургії, іноземної мови, громадської освіти, екології, патоморфології та патфізіології, БЖД та охорони праці.

  Атестаційна комісія вирішила відповідальним за кабінети вдосконалювати свої вміння та навички із забезпечення викладання навчальної дисципліни, забезпечувати в приміщеннях порядку розміщення навчального обладнання, його справності. Забезпечувати безпеку під час виконання студентами робіт.