...

Вибіркові освітні компоненти

 

  Освітній компонент – змістовна навчальна складова освітньої програми як автономний, офіційно структурований навчальний досвід, що повинен мати послідовний чіткий набір результатів навчання, визначені види навчальної діяльності згідно з часом, виділеним в рамках освітньої програми, та відповідні критерії оцінювання.

  Вибіркові освітні компоненти покликані забезпечити баланс між глибоким засвоєнням окремого фаху та широкою обізнаністю в основних знаннях, володінні навичками, що лежать поза межами окремої фахової галузі.

  На засіданні методичної ради Погребищенського медичного фахового коледжу протоколом від 19.03.2024 року №4 було затверджено каталог вибіркових освітніх компонентів на 2024-2025 навчальний рік:

  ІІ курс, ІІІ семестр

  ІІІ курс, V семестр

  ІІІ курс, VI семестр