...

Про Погребищенський медичний коледж

Погребищенський медичний коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з напрямку «Медицина» за спеціальностями «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа». Медичний коледж є правонаступником Погребищенського медичного училища, утвореного згідно рішення Вінницької обласної ради народних депутатів №231 від 8 червня 1966 року та наказу Міністерства охорони здоров’я України №391 від 28 липня 1966 року. Герб Погребищенського медичного коледжу У 1984 році побудовано навчальний корпус №3. У 1991 році було завершено будівництво нових спортивної зали та гуртожитку. У 2005 році Погребищенське медичне училище переіменовано в Погребищенський медичний коледж. У 2006 році на посаду директора Погребищенського медичного училища рішенням Вінницької обласної ради 26 сесії 4 скликання №1042 від 17 січня 2006 року за рекомендацією трудового колективу на підставі результатів загального голосування призначений Гаврилюк О.Ф. У 2006 році в навчальному закладі розроблено символіку коледжу (герб, прапор, гімн). У 2012 році коледж визнано акредитованим за І рівнем з спеціальностей 5.12010101 Лікувальна справа, 5.12010102 Сестринська справа, 5.12010105 Акушерська справа. Термін дії сертифікатів про акредитацію за даними спеціальностями до 2017 року. У 2014 році медичний коледж ліцензовано Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації на право надання освітніх послуг за рівнем повної середньої освіти. Ліцензія дійсна до 2024 року. 2005-по даний час – період реконструкції та оновлення приміщень, навчальних кабінетів та лабораторій коледжу. Корпус №1 Корпус №2 Гуртожиток Фойє корпусу №1 Для здійснення навчально-виховного процесу медичний коледж має власну територію загальною площею 2,17 га. Територія коледжу розділена на навчально-виробничу, спортивну та господарські зони. Водопостачання та опалення автономне. Основними приміщеннями для проведення навчально-виховного процесу є три навчальних корпуси, загальна площа яких 4464 кв.м., навчальна площа становить 3782 кв.м., що складає біля 8 кв.м. на 1 студента. В навчальному корпусі розташована актова зала на 490 місць, студентська їдальня на 128 місць та службові приміщення. На території коледжу розміщено гуртожиток на 180 місць загальною площею 2936 кв.м. До структури коледжу входить бібліотека з читальною залою, спортивна та ігрова зали, стадіон, спортивні майданчики. Коледж знаходиться на одній території з районною лікарнею, що дає змогу максимально оптимізувати навчально-виховний процес. Навчальний процес забезпечують 32 навчальних кабінети, 10 лабораторій та 14 навчальних кімнат у відділеннях лікарні. Окрім учбових кімнат в коледжі діють тренажерні кабінети, які допомагають студентам у відпрацюванні практичних навичок і удосконаленні техніки їх проведення. Всі кабінети та лабораторії обладнані сучасним устаткуванням, технічними засобами, які необхідні для виконання навчальних програм і планів. Кожний кабінет має повний комплекс методичного забезпечення дисциплін, наочне приладдя, нормативні документи. Оформлення кабінетів відповідає їхньому профілю. У коледжі триває робота з обладнання кабінетів сучасною комп’ютерною та проекційною технікою. Навчально – матеріальна база коледжу забезпечує ефективне ведення навчального процесу, виконання лабораторно – практичних робіт, передбачених діючими програмами. Щорічно навчальне обладнання оновлюється. Проводяться поточні та капітальні ремонти навчальних аудиторій. Згідно наказу Департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації № 464 від 24.04.2013 р. за Погребищенським медичним коледжем на 5 років закріплено 11 лікувально-профілактичних закладів в якості баз практичного навчання.