...
 1. Положення про академічну доброчесність (Завантажити)
 2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності (Завантажити)
 3. Положення про адміністративну раду (Завантажити)
 4. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності (Завантажити)
 5. Положення про комплекс методичного забезпечення навчальної дисципліни (Завантажити)
 6. Положення про методичну раду (Завантажити)
 7. Положення про наглядову раду (Завантажити)
 8. Положення про огляд-конкурс академічних груп (Завантажити)
 9. Положення про організації поточного семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання (Завантажити)
 10. Положення про організацію виховної роботи серед студентів (Завантажити)
 11. Положення про порядок допуску до сесії, перездачі іспиту (заліку) (Завантажити)
 12. Положення про порядок надання освітніх та інших послуг (Завантажити)
 13. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії (Завантажити)
 14. Положення про Раду з профілактики правопорушень (Завантажити)
 15. Положення про самостійну роботу студентів (Завантажити)
 16. Положення про систему внутрішнього контролю (Завантажити)
 17. Положення про студентське самоврядування (Завантажити)
 18. Положення про студентський гуртожиток (Завантажити)
 19. Положення про циклову комісію (Завантажити)
 20. Тимчасове положення про дистанційне навчання здобувачів освіти у період карантину (Завантажити)
 21. Тимчасові правила проживання у гуртожитку в умовах карантину (Завантажити)
 22. Положення про формування здобувачами фахової передвищої освіти індивідуальної трудової траєкторії (Відкрити)