...

  Сьогодні в нашому коледжі відбулось чергове відкрите заняття. Викладач В.В. Мурлик презентувала на огляд заняття з латинської мови з медичною термінологією на тему «Склад слова. Основні способи словотворення. Словотворчі елементи. Грецькі префікси і суфікси» у групі першого курсу відділення «Сестринська справа» М-12.

  Скурпульозне вивчення даної теми переслідувало суто професійну мету – підготувати грамотного медичного працівника, сприяти формуванню його професійної мовної культури та розвивати термінологічну компетенцію студентів-медиків. Адже необхідно безперервно накопичувати і розширювати словниковий запас термінологічної лексики для оперування ним у процесі вивчення фундаментальних предметів (наприклад, анатомії, фармакології, хімії, біології) на молодших курсах та подальших клінічних дисциплін терапевтичного і хірургічного профілю на старших курсах.

  Принцип міжпредметної взаємодії допомагає студентам краще зрозуміти природу анатомо-гістологічних, фармацевтичних та клінічних термінів, що сприяє кращому опануванню студентами професійної лексики. Велике значення для читання і розуміння медичних текстів має аналіз словотворчих елементів незнайомих слів. У медичних текстах суфікси і префікси, запозичені з латинської та грецької мов, найбільш поширені. Знання особливостей латинського словотвору, вміння правильно писати, читати, перекладати латинські та грецькі медичні терміни, однозначно, посприяє лінгвістичній грамотності студентів-медиків.

  При подачі матеріалу викладач раціонально використала різноманітні методи навчання, продемонстровала добре володіння навчальним матеріалом та методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів. Вікторія Василівна вдало поєднала фронтальну, групову та індивідуальні форми роботи, тож заняття пройшло динамічно та продуктивно. Студенти вправно володіли вивченим матеріалом, залюбки виконували запропоновані завдання, активно застосовували свої знання на практиці.

  Загалом заняття було проведено на високому методичному рівні із залученням сучасних технічних засобів та інтерактивних методів навчання і отримало схвальні відгуки глядачів.